Rząd kończy prace nad nowelizacją prawa geodezyjnego i kartograficznego.

W czwartek 18 lipca 2019 r. Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował projekt nowelizacji prawa  geodezyjnego i kartograficznego.

Dzięki nowelizacji Geodeta uzyska dostęp do podstawowych danych umożliwiających mu rozpoczęcie wykonywania czynności przygotowawczych, jak również pomiarowych jeszcze przed ich zgłoszeniem właściwemu organowi.

Nowela wprowadzi możliwość zgłoszenia prac geodezyjnych po terminie ich faktycznego rozpoczęcia, jeżeli wykonywane czynności nie wymagają pozyskania danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

NAJWAŻNIEJSZA dla nas sprawa to, zniesienie minimalnej opłaty 30 zł za materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/zmiany-w-funkcjonowaniu-geopeortalu,447606.html

W kategorii: Aktualności | Skomentuj

Widziane okiem geodety: Kreta, Heraklion, muzeum.

Może to pierwotne wyobrażenie mapy, choć ja widzę tu jakiś rodzaj zapisu chronologicznego.

Może zapis czyjejś wędrówki, taka historia obrazkowa? (na Kresie urodził się Zeus!)

Co to jest może TY odkryjesz?

Chyba należy zacząć od środka i przyjąć założenie że każda strona dotyczy późniejszego połączenia ?

(Różnica kolorystyczna wynika z oświetlenia.)

Warto odkrywać Świat dla wiedzy…..

W kategorii: Galeria, ŚWIAT | Skomentuj

Widziane okiem geodety: Królestwo Tajlandii

Ministerstwo Pomiarów Królestwa Tajlandii

Tablica informacyjna

Punkt osnowy

Punkt rozgraniczający.

W kategorii: Galeria, ŚWIAT | Skomentuj

Zapowiedź zmian

W dniu 09.01.2019 odbyło się spotkanie Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju dotyczące zmian w prawie budowlanym i geodezyjnym. Z SGG oprócz mnie był Piotr Szymański. Prezes Krzysztof Szczepanik wręczył w ręce Przedstawiciela Ministerstwa książkę Władysława Baki poświęconą tak historii jak i dostrzeżonym zmianom które nieuchronnie nastąpią w zasadach obowiązujących Państwo względem wykonawstwa geodezyjnego (w szerokim znaczeniu tego wyrażenia). Ponadto wręczył certyfikat wyznaczenia Środka Polski wraz z opisem jego powstania przez grupę Mariusza Meusa.
Pierwszą część spotkania poświęcono kierunkom w jaką stronę mają iść zmiany gdyż tylko uproszczenie prawa tak budowlanego i geodezyjnego może przynieść oczekiwany skutek w postaci sprawnej administracji, obecnie często niewydolnej.
Pozytywnym przykładem jest proponowane przez nas całkowite zniesienie klauzulowania dokumentów (sporządzanych przez geodetów w takim zakresie w jakim mają uprawnienia) lub dalsze jego ograniczanie. Jednak z zaniepokojeniem dostrzegamy dziwną tendencję do odwrotnego działania w kierunku przywrócenia klauzulowania wszystkich dokumentów. Kolejnym przykładem usprawnienia działalności administracji, na jaki zwróciliśmy uwagę, to możliwość stopniowego zniesienia weryfikacji (na początek w zakresie „bezetek” – to moja uwaga poza spotkaniem).
Innym tematem była rola odpowiedzialności Państwa za gromadzony zasób i taka jego organizacja by był spójny i zabezpieczał właściwy dostęp obywatelom, wyrażony jasno i zwięźle ustawą.
Ostatnim tematem (jednak cały czas przewijającym się) była patologia wynikająca z braku znajomości przepisów tak wykonawstwa jak administracji. Przy czym skupiliśmy się na patologicznych zachowaniach w administracji samorządowej.
Przytoczono tu przykład sprawnie działającego ośrodka w Kartuzach gdzie z dnia na dzień ośrodek z wyróżniającego się pozytywnie stał się przykładem negatywnym. Operat nagle z 4 „przeleguje” do 40 dni . Za przyczynę wskazujemy odejście kierownika, który działał w strukturach LSG. Oznacza to dobitnie iż tylko sprawny administrator daje radę mimo obecnych przepisów administrować Zasobem Państwowych za co jednak zamiast uznania zostaje zwolniony.
Kolejny przykład to patologiczne działanie administracji (które umożliwia niedopracowane prawo) gdzie Starosta Otwocki, sekując geodetkę Barbarę Twardowską, jawnie ignoruje prawo, a WINGiK nie zajmuje żadnego stanowiska, co świadczy że jest instytucją nieudolną lub zbędną. W sprawie tej, z ramienia Ministra Inwestycji…, zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające.
Ostatnim tematem była możliwość stworzenia samorządu, jednakże otrzymaliśmy odpowiedź że Ministerstwo w tym zakresie nic nie robi gdyż nie ma obecnie w tym zakresie żadnych danych.
Konkluzja: Chcemy sprawnej administracji i to My Wykonawstwo wiemy jak to zrobić bo współpracujemy z nią na co dzień, widząc i piętnując tak patologię jak i wskazywać jak przywrócić skrępowany obecnie obieg dokumentacji. Pozytywnych przykładów nie wskazujemy by nie stało się tak jak w Kartuzach……. z bólem zawiadamia Bogumił Szyda.

W kategorii: Aktualności | Skomentuj

KGP2 Zakończone

Będąc uczestnikiem tego kongresu (wcześniejszego również) zauważyłem że jest wola zmian tak w środowisku wykonawstwa geodetów jak i administracji rządowej (samorząd nie ma spójnego zdania w związku z dużym rozproszeniem). I tak chcemy likwidacji licencji które wprowadziła administracja a teraz drukuje tony papieru, chcemy likwidacji sprawozdań, które są jedynie syntetyczną pochodną innych dokumentów itd.

Potwierdziło się że nowym GGK zostanie dr inż. Waldemar Izdebski Prezes Zarządu firmy GeoSystem Sp. z o.o. oraz pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskie.

Tutaj, w imieniu SGG, krótkie życzenia spełnienia się w nowej roli ku zadowoleniu wszystkich działających na rzecz usprawnienia działań wykonawstwa i administracji.   Bogumił Szyda

PS. Moim zdaniem jest to dobra osoba do „odchudzenia rozbuchanej buchalterii” w naszym zawodzie. Tak w programach informatycznych jak i innych procedurach geodezyjnych w szeroko rozumianym pojęciu. Trochę powiązanie z biznesem będzie mu ciążyło, ale kro czytał przynajmniej publikację (poniżej link z strony autora) to (mam nadzieję że) stwierdzi że jest to człowiek pragnący uproszczenia procedur a nie ich uszczegółowienia i komplikacji jak to miało miejsce dotychczas.

Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce (Wydanie drugie rozszerzone)

 

Pozostałe nowinki i niusy na najbliższym zebraniu.

W kategorii: Aktualności | Skomentuj

List intencyjny KGP2

Wszystkie liczące się organizacje podpisały list intencyjny.

Jedynym który zignorował udział w KGP2 jest SGP (może istnieje tylko formalnie?), przez co sam się izoluje od geodezji. Jest to skuteczna metoda na uzasadnienie dla niemożności zmian: bo nie można zmieniać jak nie ma porozumienia. Nie tędy droga.

poniżej link z podpisami LI 21.04.2018

W kategorii: Aktualności | Skomentuj

SGG popiera LSG

W odpowiedzi na info poniżej:

 Przedstawiciele  LSG na spotkanie 9 czerwca 2017  Organizacji Geodezyjnych zostali wybrani na Kongresie Geodetów Polskich. Informuje ze kolega Władysław Baka występują za Kolegę Krzysztofa Marescha który z powodu wcześniejszego ustalonego wyjazdu nie może uczestniczyć w spotkaniu.?

udzieliliśmy poparcia następującym przedstawicielom LSG :

1. Władysław Baka (Stowarzyszenia Fim Geodezyjnych Ziemi Andrychowskiej)
2. Krzysztof Szczepanik (Stowarzyszenie Geodeci Ziemi Piotrkowskiej)
3. Jakub Lechowski (Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne)

Powodzenia.
W kategorii: Aktualności | Skomentuj

Samorząd przede wszystkim

W dniach 23-25 marca odbył się Kongres Geodetów Polskich.
Prelegentami byli przedstawiciele wszystkich poważnych organizacji geodezyjnych i inne osoby zaangażowane w ocenę i sposoby poprawy funkcjonowania naszego zawodu.
Zgodnie przekazywano iż dążenie do stworzenia samorządu jest priorytetem. Także wskazywano pozytywne przykłady współpracy między administracją a wykonawstwem przemilczając niechlubne, dla nas, przykłady licznych ośrodków zarządzanych przez Starostwa w imieniu Skarbu Państwa gdzie od zgłoszenia do odbioru materiałów dla klienta, w zależności od asortymentu i zaangażowania administracji w sprawność weryfikacji, mija 1-2 miesiące.
Skrótowy opis niektórych wystąpień:
1. U wielu budziło wielkie zdziwienie że można od ręki lub ciągu 1-3 dni wydać komplet materiałów do roboty i w takim samym czasie odebrać zweryfikowane materiały, co przedstawił w swoim wykładzie Michał Pellowski (kierownik PODGiK w Kartuzach). Wskazał on iż zaangażowanie jego pracowników przy spójnym sposobie organizacji pomogło mu wypracować takie terminy.
2. Także wystąpienie Wioletty Hrynkiewicz-Sudnik(wykonawca-firma TERRA) zostało przyjęte z niekłamanym zdziwieniem iż można „wywalczyć” sprawniejsze i zgodne z prawem postępowanie w ODGiK-ach przez odchudzanie operatów. Na własnym przykładzie wskazała numeratywnie między innymi iż przekazywanie zbędnych obliczeń obciąża tak wykonawstwo jak administrację a przy tym to administracja zamiast odrzucać zbędne obliczenia zaciekle walczy by je dołączać co kończy się sromotną porażką w razie wydania decyzji administracyjnej.
3. Marek Kłopotek(członek Zarządu SGP) wskazał na konieczność powołania samorządu jednocześnie przekazując iż temat ten w SGP wielokrotnie poruszany nie ma przebicia w SGP.
4. Krzysztof Rogala(wiceprezes GIG) oraz Roman Kasprzak (czł. honorowy GIG), między innymi, ocenili iż należy dążyć do powołania samorządu.
5. Władysław Baka(GiG, autor analitycznych książek o geodezji) przedstawił skrótowy zarys historii i sposobów naprawy trudnych korelacji w geodezji z naciskiem na powołanie samorządu, który zjednoczy i ustabilizuje rozchwiany system prawny. Należy dodać iż temu poświęcił ostatnią książkę pt: Wertepy polskiej geodezji.
6. Bogdan Grzechnik (rada GIG) w wykładzie poświęcił się wskazaniu problemów wcześniej opisanych w miesięczniku Geodeta z naciskiem na powołanie samorządu i likwidacji zbędnego obiegu w administracji na przykładzie rozgraniczeń gdzie faktycznym wykonawcą i organizatorem jest geodeta a zbędną otoczką spowalniającą jego pracę decyzyjność pozostawiona w udziale organom administracyjnym czym wywołał duże poruszenie i akceptację większości.
7. Bogdan Babiński(wykonawca GEO-PROCES) przedstawił na przykładzie stanu Teksas jak historycznie i obecnie prowadzi tam się dokumentację opisową i mapową własności gruntów. Zaskoczeniem wykładu było iż trzech wybitnych prezydentów USA było z zawodu geodetami.

8. Wystąpienie gościa: wiceministra infrastruktury i budownictwa Tomasza Żuchowskiego fragment: Jednym z problemów, jakie napotkaliśmy jest brak jedności środowiska wobec istniejących problemów, zarówno dotyczących obowiązujących przepisów prawa, jak i wizji organizacji służby geodezyjnej i kartograficznej. Dlatego hasło kongresu: „Jedność Geodezyjna”, jest bardzo aktualne.

całość : http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797655-p_1.htm

9. po. GGK Grażyna Kierznowska (wcześniej m.innymi geodeta powiatowy w Kraśniku): opisała ogólny stan funduszy jakim dysponuje GUGiK, wskazała iż jako p.o. nie ma pełnego umocowania do zmian jakie chciała by wprowadzić, jest za powołaniem samorządu, oraz wspólnym działaniem administracji i wykonawstwa z naciskiem na skuteczność i sprawność, gdyż widzi błędy jakie należy poprawić.

Konkluzja: spotkanie liczących się w Polsce organizacji z udziałem przedstawicieli rządu doprowadziło do pokazania iż wspólne działanie może doprowadzić do tak wyczekiwanego samorządu, w kształcie który należy określić który będzie demokratycznie powołaną jednostką umożliwiającą wskazanie celów jakie należy zmieniać dla dobra ogólnego. Do powyższego celu oraz proponowanych zmian w prawie geodezyjnym powstanie rada, przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, w skład której między innymi, wejdą : po 2 członków z SGP i GiG oraz 4 z Lokalnych Stowarzyszeń.

cdn…

W kategorii: Aktualności | Skomentuj

Między pismem WINGiK a rzeczywistością jest kosmiczna różnica, oceńcie sami.

Z pisma WINGiK wynika taka absurdalna rzeczywistość że prawie popłakałem się ze śmiechu, a teraz sami oceńcie jak nas widzą poza Gnieznem. Rzeczywiste terminy to 20-60 dni (roboczych) – to dla porównania z n/w pismem.

poniżej pdf 4,5MB (podwójne przekierowanie)

Danielska

W kategorii: Aktualności | Skomentuj

Szczegóły : o Kongresie Geodetów Poskich

Polecam udział, a będzie się działo: Swoją obecność na Kongresie Geodetów Polskich potwierdzili następujący goście honorowi:
1. Pani Poseł Anna Milczanowska
2. Pani Poseł Małgorzata Golińska
3. Pan Poseł Jacek Wilk
4. Pan Minister Tomasz Żuchowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
5. Pani Grażyna Kierznowska – p.o. Głównego Geodety Kraju
6. Pan Wojciech Dyakowski – WINGiK Województwa Łódzkiego,

Wypada być, by kształtować naszą przyszłość.

Bogumił Szyda, geodeta.

W kategorii: Aktualności | Skomentuj