Spotkanie z Starostą Gnieźnieńskim

w nawiasach dopowiedzenia autora textu

Dziś o godz 9,00 -11.03.2011r. odbyło się w biurze Starosty, przy ul. Jana Pawła II spotkanie, które zapowiadane było na poprzednim. Starosta przedstawił swoją wiedzę na temat sytuacji panującej w PZGKKiN.

Obecni: Starosta, Dyrektor PZGKKiN, Geodeta Powiatowa, Dyrektor Nieruchomości i Kierowniczka PODGiK, z  strony SGG Zarząd, 3 członków i 2 niezrzeszonych.

W imieniu SGG Zarząd przekazał Staroście (na jego prośbę za pośrednictwem biura podawczego) pismo. (w PDF trzy pliki -razem 2,1MB jest na mailing, osoby niezrzeszone chcące się zapoznać z tym pismem są proszone o kontakt). [Pismo zostało zredagowane przy pomocy radcy prawnego SGG].

Na spotkaniu poruszyliśmy kwestie  współpracy Powiatowego Zarządu Geodezji z nami.
Obie strony silnie akcentowały i zadeklarowały daleko posuniętą współpracę w utrzymaniu terminów przygotowywania robót drobnych i przyśpieszenia terminów przygotowywania robót trudnych. Jednocześnie za prośbę Kierowniczki PODGiK zobowiązałem się do dyscyplinowania członków SGG w zakresie sprawnego zwrotu wydawanych „na zewnątrz” dokumentów i map .

Starosta potwierdził, (tak jak na pierwszym spotkaniu), iż właściwym jest spowodowanie takiego obiegu dokumentów by podmioty geodezyjne miały bezpośredni i bez zbędnej zwłoki dostęp do zamawianych dokumentów ( co dotyczy w szczególności wydawanych map do kartowania, weryfikacji kompletności mat. wstępnych i badań  hipotecznych), w sposób podobny jak już to funkcjonuje w Wydziale Komunikacji. Ponadto zapewnił nas iż prowadzone są prace nad dostępem do zasobu tak jak to funkcjonuje w zinformatyzowanych PODGiK-ach, przy czym od 3 miesięcy prowadzone są testy programu I-kart (polegającego na elektronicznym przesyłaniu zgłoszeń zamiast faxu, ale o większych możliwościach.)

Strony będą dalej działać wspólnie, kolejne spotkanie w razie braku poprawy uzgodniono za 3-6 miesięcy, a odpowiedź na pismo (w tym wskazanie osoby do comiesięcznych spotkań) zostanie udzielona po jego analizie.

About Bogumił Szyda

uprawniony od 1995r., do innych rzeczy dużo wcześniej ;)
Wpis należy do kategorii: Aktualności. Bezpośredni link.

Dodaj komentarz