jak zawsze nie zdążyli…

Nadal więcej czasu na ujawnianie w kw własności Skarbu Państwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Uwagi do niego można składać do 25 marca br.

Nowelizacja przewiduje nowy, 54-miesięczny termin (liczony od 19 listopada 2007 r.) na uzupełnienie dotychczasowych wykazów nieruchomości i przekazanie ich właściwym organom. Dla usprawnienia tego procesu przewidziany został obowiązek współpracy marszałków województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz innych organów reprezentujących Skarb Państwa ze starostami. Zaproponowany został także nowy, efektywniejszy i szybszy sposób przekazywania przez starostów i wojewodów danych oraz ich gromadzenia przez Głównego Geodetę Kraju, koordynującego działania z zakresu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej. Na podstawie powyższych danych Główny Geodeta Kraju dokona uzupełnienia zestawienia krajowego dla obszaru całego kraju.

Z uwagi na prolongatę terminu na uzupełnienie wykazów, wydłużeniu musiał ulec do 60 miesięcy termin na dokonanie ujawnienia prawa własności nieruchomości sektora publicznego we właściwych sądach rejonowych.
Źródło: MSWiA oraz :
http://www.geoforum.pl/?page=news&id=9928&link=wiecej-czasu-na-ujawnianie-w-kw-wlasnosci-skarbu-panstwa&menu=46819,46868&category=45

About Bogumił Szyda

uprawniony od 1995r., do innych rzeczy dużo wcześniej ;)
Wpis należy do kategorii: Aktualności. Bezpośredni link.

Dodaj komentarz