Ważny komunikat MODGiK Poznań

ZG-DO.4105-7/12    Poznań, 10 stycznia 2012 r.

Szanowni Geodeci

Informuję, że Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej odstępuje od prowadzenia tradycyjnych wykazów współrzędnych punktów granicznych.
Wobec powyższego w opracowaniach geodezyjnych należy stosować numerację punktów granicznych od 1 do n.
Zwalnia się jednostki wykonawstwa geodezyjnego z obowiązku uzupełniania wykazów.

Halina Szyngiera
p.o. Z-cy Dyrektora
ds. Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
Kierownika Miejskiego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

About Bogumił Szyda

uprawniony od 1995r., do innych rzeczy dużo wcześniej ;)
Wpis należy do kategorii: Bez kategorii. Bezpośredni link.

Dodaj komentarz