Nowelizacja prawa GiK

odnośnik do druku nr 806: w skrócie:

Nowelizacja w zakresie Prawa geodezyjnego i kartograficznego  zakłada zniesienie egzaminów na uprawnienia zawodowe w zakresach 3, 6 i 7 (nie dotyczy osób z wykształceniem średnim). Ma także ułatwić zdobywanie uprawnień w pozostałych zakresach (skrócenie czasu trwania obowiązkowej praktyki zawodowej).

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/EFA773066EEB7619C1257A9A002C09A9/%24File/806%20cz%20I.pdf

z tekstu:

ciekawe co rozumiemy przez : Praktykę zawodową realizowaną przez studentów będzie można wliczyć do stażu pracy, jeśli będzie ona wykonywana na podstawie umowy o pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się  zagadnieniami  z  dziedziny  geodezji  i  kartografii …

Ja rozumiem że każde przedsiębiorstwo, ale co to znaczy przedsiębiorstwo???

za wiki: Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) ? wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.

i pomyśleć że gospodarstwo pomocnicze jakim był ODGiK w Gnieźnie można by podciągnąć pod przedsiębiorstwo, a idąc dalej praktyka tam odbyta (prawa nabyte) daje zaliczenie (???)

na deser uwaga z opisu str59 (378) : Zakaz prowadzenia działalności  gospodarczej przez urzędników  wszystkich szczebli administracji  rządowej i samorządowej, stanowi  oczywistą zasadę obowiązującą w  organach służby geodezyjnej i  kartograficznej, wynikającą z innych  uregulowań prawnych a w związku z  tym nie występuje potrzeba  stosowania dodatkowych regulacji w  ramach ustawy prawo geodezyjne i  kartograficzne.

Na uwagę zasługuje również Załącznik nr. 2. Tabela prawno – porównawcza ? zawody regulowane w wybranych krajach Unii Europejskiej (str 687)

About Bogumił Szyda

uprawniony od 1995r., do innych rzeczy dużo wcześniej ;)
Wpis należy do kategorii: Aktualności. Bezpośredni link.

Dodaj komentarz