Samorząd przede wszystkim

W dniach 23-25 marca odbył się Kongres Geodetów Polskich.
Prelegentami byli przedstawiciele wszystkich poważnych organizacji geodezyjnych i inne osoby zaangażowane w ocenę i sposoby poprawy funkcjonowania naszego zawodu.
Zgodnie przekazywano iż dążenie do stworzenia samorządu jest priorytetem. Także wskazywano pozytywne przykłady współpracy między administracją a wykonawstwem przemilczając niechlubne, dla nas, przykłady licznych ośrodków zarządzanych przez Starostwa w imieniu Skarbu Państwa gdzie od zgłoszenia do odbioru materiałów dla klienta, w zależności od asortymentu i zaangażowania administracji w sprawność weryfikacji, mija 1-2 miesiące.
Skrótowy opis niektórych wystąpień:
1. U wielu budziło wielkie zdziwienie że można od ręki lub ciągu 1-3 dni wydać komplet materiałów do roboty i w takim samym czasie odebrać zweryfikowane materiały, co przedstawił w swoim wykładzie Michał Pellowski (kierownik PODGiK w Kartuzach). Wskazał on iż zaangażowanie jego pracowników przy spójnym sposobie organizacji pomogło mu wypracować takie terminy.
2. Także wystąpienie Wioletty Hrynkiewicz-Sudnik(wykonawca-firma TERRA) zostało przyjęte z niekłamanym zdziwieniem iż można „wywalczyć” sprawniejsze i zgodne z prawem postępowanie w ODGiK-ach przez odchudzanie operatów. Na własnym przykładzie wskazała numeratywnie między innymi iż przekazywanie zbędnych obliczeń obciąża tak wykonawstwo jak administrację a przy tym to administracja zamiast odrzucać zbędne obliczenia zaciekle walczy by je dołączać co kończy się sromotną porażką w razie wydania decyzji administracyjnej.
3. Marek Kłopotek(członek Zarządu SGP) wskazał na konieczność powołania samorządu jednocześnie przekazując iż temat ten w SGP wielokrotnie poruszany nie ma przebicia w SGP.
4. Krzysztof Rogala(wiceprezes GIG) oraz Roman Kasprzak (czł. honorowy GIG), między innymi, ocenili iż należy dążyć do powołania samorządu.
5. Władysław Baka(GiG, autor analitycznych książek o geodezji) przedstawił skrótowy zarys historii i sposobów naprawy trudnych korelacji w geodezji z naciskiem na powołanie samorządu, który zjednoczy i ustabilizuje rozchwiany system prawny. Należy dodać iż temu poświęcił ostatnią książkę pt: Wertepy polskiej geodezji.
6. Bogdan Grzechnik (rada GIG) w wykładzie poświęcił się wskazaniu problemów wcześniej opisanych w miesięczniku Geodeta z naciskiem na powołanie samorządu i likwidacji zbędnego obiegu w administracji na przykładzie rozgraniczeń gdzie faktycznym wykonawcą i organizatorem jest geodeta a zbędną otoczką spowalniającą jego pracę decyzyjność pozostawiona w udziale organom administracyjnym czym wywołał duże poruszenie i akceptację większości.
7. Bogdan Babiński(wykonawca GEO-PROCES) przedstawił na przykładzie stanu Teksas jak historycznie i obecnie prowadzi tam się dokumentację opisową i mapową własności gruntów. Zaskoczeniem wykładu było iż trzech wybitnych prezydentów USA było z zawodu geodetami.

8. Wystąpienie gościa: wiceministra infrastruktury i budownictwa Tomasza Żuchowskiego fragment: Jednym z problemów, jakie napotkaliśmy jest brak jedności środowiska wobec istniejących problemów, zarówno dotyczących obowiązujących przepisów prawa, jak i wizji organizacji służby geodezyjnej i kartograficznej. Dlatego hasło kongresu: „Jedność Geodezyjna”, jest bardzo aktualne.

całość : http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797655-p_1.htm

9. po. GGK Grażyna Kierznowska (wcześniej m.innymi geodeta powiatowy w Kraśniku): opisała ogólny stan funduszy jakim dysponuje GUGiK, wskazała iż jako p.o. nie ma pełnego umocowania do zmian jakie chciała by wprowadzić, jest za powołaniem samorządu, oraz wspólnym działaniem administracji i wykonawstwa z naciskiem na skuteczność i sprawność, gdyż widzi błędy jakie należy poprawić.

Konkluzja: spotkanie liczących się w Polsce organizacji z udziałem przedstawicieli rządu doprowadziło do pokazania iż wspólne działanie może doprowadzić do tak wyczekiwanego samorządu, w kształcie który należy określić który będzie demokratycznie powołaną jednostką umożliwiającą wskazanie celów jakie należy zmieniać dla dobra ogólnego. Do powyższego celu oraz proponowanych zmian w prawie geodezyjnym powstanie rada, przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, w skład której między innymi, wejdą : po 2 członków z SGP i GiG oraz 4 z Lokalnych Stowarzyszeń.

cdn…

About Bogumił Szyda

uprawniony od 1995r., do innych rzeczy dużo wcześniej ;)
Wpis należy do kategorii: Aktualności. Bezpośredni link.

Dodaj komentarz