sprawozdanie z spotkania w Topazie

Odbyło się spotkanie (13.06.14r) w ścisłym gronie tuzów GiG, była większość rady i przedstawiciele regionalni, oraz zaproszeni goście z zarządu SGP, kierownik z ODGiK w Gnieźnie i tacy jak ja „wolne elektrony”. Nie dopisała elita władz administracyjnych szczebla centralnego jak i wojewódzkiego.

Spotkanie było burzliwe i stanowiło wstęp do stworzenia samorządu geodezyjnego, drugi dzień obrad był zamknięty tylko dla członków GiG.

Ciekawy wykład o etosie zawodu i zaniżaniu cen prowadził Władysław Baka autor książki Firma Geodezyjna.

Było …..

W kategorii: Aktualności | Skomentuj

Propozycja wyjazdu, czekam na chętnych. Załatwię formalności. 40zł +transport

Transport zależy od ilości chętnych: Poniżej moja korespondencja:

… są jeszcze wolne miejsca na sympozjum nt. ?Problemy wykonawców prac geodezyjnych przy współpracy z Ośrodkami Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej?, które odbędzie się w Poznaniu w dniu 13 czerwca br. godz. 12-16 wyjazd z Gniezna o 11 spod Odgika.

Listę i płatność zamykam 9.06., lub jak braknie miejsc to wcześniej. Im później tym gorzej z miejscami.

W kategorii: Aktualności | Skomentuj

ikerg w Gnieźnie

No i mamy stary program i-kerg z instrukcją z 2012r. Pamiętajmy że korzystanie z niego jest na własną odpowiedzialność.Program „chodzi” w jawie i przypomina stare gry dla dzieci.

Poniżej wyciąg z instrukcji, gdzie opisano że wszystko z czego tam korzystamy jest własnością Systhermu. (i chyba nie chodzi o zasób?). Co to oznacza – to co jest napisane. Oni umieli zawalczyć o swoją własność intelektualną a geodeci nie. Miłego rozmyślania.

SYSTHERM INFO Sp. z o.o. DOSTARCZAJĄC PRODUKT ?TAKI JAKI JEST? NIE UDZIALA GWARANCJI I NIE UWZGLĘDNIA REKLAMACJI, ZARÓWNO WYRAŻONYCH JAK I SUGEROWANYCH, DOTYCZĄCYCH MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA GO W OKREŚLONYM CELU.
W ŻADNYM WYPADKU SYSTHERM INFO Sp. z o.o. NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY, RÓWNIEŻ PRZYPADKOWE, I EWENTUALNE SKUTKI UBOCZNE MAJĄCE ZWIĄZEK LUB MOGĄCE WYNIKA Z ZAKUPU LUB KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW. WYŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚD SYSTHERM INFO Sp. z o.o.
W kategorii: Aktualności | Skomentuj

sagik remedium na bolączki geodetów i admnistracji

W woj. pomorskim otwarto program sagik. W zamyśle służy on stworzeniu schematów działania między Sądami, Administracją i Wykonawstwem, jednak moim zdaniem wyprze on, niektóre, „nieruchawe” WINGiK-i,  które specjalizują się w szukaniu i wymyślaniu błędów proceduralnych (tak w administracji powiatowej jak i u wykonawców) zapominając po co zostały stworzone (, a kto wie po co?). Pomijam że kiepskie prawo (które w moim imieniu stworzyło kilku posłów) pozwala im na zupełną swawolę w tym temacie. Tak więc mamy na Pomorzu rozjemcę, zobaczymy po działaniach co z tego wyjdzie, jednak ja trzymam kciuki za SAGIK.

W kategorii: Aktualności | Skomentuj

idzie nowe dla unijnych geodetów

Podaję za GIG iż dopracowywane są zasady pracy geodetów obcokrajowców w Polsce. Mam nadzieję że my również w Unii będziemy tak samo traktowani. Poniżej fragment:

ZAGADNIENIA PODNOSZONE PRZEZ RADĘ CLGE
1.  Sprawa kolejnej deregulacji zawodów w krajach Unii Europejskiej.
W  e-mail?u  z  dnia  14.11.2013,  Prezydent  CLGE  Jean-Yves  Pirlot  powiadomił
Geodezyjną Izbę Gospodarczą o Komunikacie Komisji Europejskiej wydanym w dniu
2.10.2013  (SWD(2013)  402  final)  w  sprawie  oceny  krajowych  regulacji  w  zakresie
dostępu  do  zawodów,  która  to  ocena  de  facto  miałaby  w  najbliższej  przyszłości
posłużyć  do  kolejnej  deregulacji  w  zawodach  regulowanych  w  krajach  Unii,  a  więc
również w Polsce i zapewne również w zawodzie geodety i kartografa.
Jednocześnie  poinformował,  że  generalnie  CLGE  jest  przeciwna  deregulacjom  w
naszym zawodzie i proponuje w związku z tym dwukierunkowe działania:
?  na poziomie krajowym spotykać się z władzami odpowiedzialnymi za geodezję
i kartografię i uzasadniać potrzebę utrzymania bądź wręcz wprowadzenia regulacji w
naszym zawodzie,
?  na  poziomie  europejskim,  Rada  CLGE  wystąpi  do  Komisji  Europejskiej  ze
stosownym  stanowiskiem  w  tej  sprawie  w  odniesieniu  do  naszego  zawodu.  Aby
opracować  takie  stanowisko  będące  w  miarę  możliwości  stanowiskiem  wszystkich
krajów  unijnych,  Prezydent  CLGE    zwrócił  się  o  opracowanie  opinii  w
poszczególnych  krajach.  Na  podstawie  tych  opinii,  Rada  CLGE  opracuje  zbiorcze
stanowisko w tej sprawie i przedstawi je Komisji Europejskiej.
Stanowisko  Izby  w  tej  sprawie  zostało  przekazane  do  CLGE  w  dniu  27  listopada
2013 r. Tekst tego pisma stanowi załącznik nr 3 do Biuletynu.

2.  Sprawa  projektu  CLGE  pn.    Dynamic  Professional  Knowledge  Base
(w dość dowolnym tłumaczeniu: Aktywna Baza Wiedzy o Zawodzie).
Baza  taka  w  zamyśle  jej  projektodawców  gromadzić  będzie  zbiorczo  dane  o
zawodzie  geodety  i  kartografa  w  krajach  członkowskich  CLGE  i  będzie  dostępna
publicznie.
Stosowną  aplikację  do  założenia  i  prowadzenia  bazy,  CLGE  zleciło  do  wykonania
profesjonalnej firmie informatycznej i wg danych CLGE, ramy tej aplikacji są gotowe.
Obecnie  poszczególne  państwa  członkowskie  CLGE  powinny  przystąpić  do
wypełniania bazy danymi ze swojego państwa.
Zakres danych przewidywanych do umieszczenia w bazie:
?  wykaz aktów prawnych regulujących geodezję i kartografię, ale również aktów
pośrednio związanych z zawodem, ?  zakresy działalności geodetów (podziały, scalenia, szacowanie nieruchomości,
itp.),
?  informacje  o  zasadach  i możliwościach  wykonywania  zawodu  geodety  przez
osoby  z  innych  państw.  Informacje  o  osobach  do  kontaktu  w  danym  państwie  ,  w
przypadku obcokrajowców chcących podjąć działalność zawodową w tym państwie.
?  informacje o szkolnictwie w zakresie geodezji i kartografii. Możliwości i zasady
kształcenia się dla obcokrajowców,
?  dane  statystyczne  i  ekonomiczne  o  zawodzie  (liczba  geodetów,  liczba
geodetów uprawnionych/licencjonowanych, itp.)

W kategorii: Aktualności | Skomentuj

Nadal są zaległości w Powiatach, czyli kto jest hamulcowym?

W związku z zmianami (czytaj przerażającymi zaległościami) w Odgik-ach mam sygnały o chęci współpracy, w ramach naszego stowarzyszenia i założenia kół w sąsiednich Powiatach, celem wspólnych spotkań i rozważań na temat jak wpływać na korzystne dla nas rozwiązania.     Zapraszam wszystkich do współpracy.

Proszę o przekazywanie zgłoszeń tam gdzie są zaległości a wspólnie będziemy mogli więcej.

 

W kategorii: Aktualności | Skomentuj

ŻYCZENIA

Wszystkim.

Jak najmniej biurokracji, a o zdrowie będzie łatwiej.

Bogumił Szyda

W kategorii: Aktualności | Skomentuj

Wyrok na Burmistrza i innych w tym geodety

Jak zawsze czytam z niedowierzeniem o: geodecie – pracowniku Burmistrza, że jednak brakujące metry wykonano, że nie ma nic o materialnych korzyściach osobistych dla geodety itd…

poniżej różne wycinki z netu.      No i ten co rozpętał wojenkę teraz zbiera plony czyli będzie zwracał dług poprzednika. Sumując polityka górą , a za wojenki i tak zapłaci obywatel.

http://www.samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.dotacje/129282/Kcynia-zaplaci–Wyludzili-dotacje-na-niezakonczona-kanalizacje-miejska

Jak podaje w/w link: burmistrz Tomasz Sz. i jego czterech pracowników (w tym geodeta???) wyłudzili dotacje…

lecz nic nie ma o osobistych korzyściach, a to dopiero może być ciekawe.

szczegóły dalej za pomorska.pl :

Sprawa dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej. Była to w 2010 r. jedna z największych inwestycji Kcynii. 2,4mln zł. Wyrok: 10 tys. zł dla byłego burmistrza i od 4 do 7,5 tys. zł dla pozostałych oskarżonych.

.. 6 sierpnia 2010 r. narodził się protokół odbioru końcowego inwestycji, który trafił do urzędu marszałkowskiego. Wszystko po to, by uzyskać dofinansowanie. Potem były wybory władz samorządowych, w których burmistrz przepadł w bitwie o fotel.

I wtedy to marszałkowi urzędnicy skontrolowali wykonanie kanalizacji w Kcyni. Okazało się, że nie jest wcale zakończona: brakuje 88 metrów rur przy budynku spółdzielni mieszkaniowej, u zbiegu ulic Dworcowej i Nowej. I kolejny mankament – wykonawca na ul. Szubińskiej poprowadził kanalizację inaczej niż projektowano: drugą stroną ulicy.

Urząd marszałkowski żąda od gminy Kcynia zwrotu dotacji wraz z odsetkami, czyli ponad 3 mln zł. Dla samorządu to finansowa katastrofa.

Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – ze względu na kwotę, o której wyłudzenie oskarżonych zostało pięć osób.

Oprócz byłego burmistrza i szefa inwestycji na ławie oskarżonych zasiedli też: geodeta Edward S., kierownik budowy Piotr K. i Jerzy L., inspektora nadzoru inwestycji.

Po roku od rozpoczęcia procesu zamknięty został przewód sądowy. Najwyższe kary proponowane:  dla byłego burmistrza Tomasza Sz. i byłego szefa inwestycji Marka G. – rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz zakaz pełnienia funkcji kierowniczych przez dwa lata.

Dodatkowo Tomasz Sz. miał zapłacić grzywnę w wysokości 6 tys. zł (300 stawek dziennych po 20 zł), a Marek G. 2 tys. zł (100 stawek dziennych).

Dla trójki pozostałych oskarżonych: Edwarda S., Piotra K. i Jerzego L. prokurator zażądał po 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz kary grzywny w wysokości 100 stawek dziennych.

Zdaniem prokuratury Tomasz Sz, i Marek G. poświadczyli nieprawdę w protokole końcowego odbioru robót. I zrobili to z pełną świadomością. Prokurator zarzuca byłemu burmistrzowi też przekroczenie uprawnień. Na rozprawie sugerował, że w przypadku Tomasza Sz. wpływ na postępowanie włodarza Kcyni mogły mieć zbliżające się wybory. Zakończona inwestycja i otrzymana dotacja to dodatkowe plusy w staraniach o reelekcją.

Także inni oskarżeni ponoszą odpowiedzialność – twierdził prokurator. – Gdyby geodeta wykonał należycie swoje obowiązki miałby możliwość zauważyć, że 88 metrów sieci nie zostało wykonanej. Zbudowano ją później.

Jednomyślni w swych mowach końcowych byli obrońcy oskarżonych. Wszyscy przekonywali, że ich klienci są niewinni.

Zwrócono też uwagę, że inwestycja została wykonana i służy mieszkańcom Kcyni. Dotacja się więc należy. Żądanie jej zwrotu wynika wyłącznie z biurokracji UE i urzędu marszałkowskiego.

Sędzia Roman Narodowski dopuścił jednak dowód w postaci opinii biegłego. Wczoraj, podczas kolejnej rozprawy w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, w głośnej sprawie budowy kanalizacji w Kcyni, biegły swoją opinię przedstawił. To co powiedział nie jest korzystne dla oskarżonych.
W dokumentach poświadczono, że wszelkie odstępstwa od projektu miały charakter nieistotny. Taką informację przekazano też do urzędu marszałkowskiego, który wsparł inwestycje kwotą 2,4 mln zł. Dotrzymanie terminu i zgodność budowy sieci z projektem – to główne warunki jej wypłacenia.

Biegły nie miał jednak wątpliwości. Wprowadzone do projektu zmiany są istotne z punktu widzenia prawa budowlanego. A to oznacza, że nie dopełniono formalności. Bo istotne zmiany w projekcie wymuszają konieczność przygotowania projektu zamiennego (ten w Kcyni powstał) oraz wystąpienie o zamienne pozwolenie na budowę. Tego nie zrobiono. Bez pieczątki, że takie pozwolenie jest, nie powinno się w ogóle rozpoczynać prac – informował wczoraj biegły. Tłumaczył, że prawo budowlane nie precyzuje, co jest zmianą istotną. Jasne jest natomiast co zaliczyć można do zmian nieistotnych. Zdaniem biegłego wszystko co wykracza poza tą listę za takie należy uznać. Prokurator dociekał, czy wiedza ta jest dostępna tylko dla biegłego, czy też uznać można, że posiada ją każdy, kto zna prawo budowlane. Dla biegłego oczywista była druga z odpowiedzi.
Odstępstwa od projektu budowy kanalizacji w Kcyni miały charakter istotny – usłyszeli ( 25 kwietnia) w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy oskarżeni.Kolejna rozprawa była wyznaczona na maj.

Tymczasem w Kcyni budowa kanalizacji w roku 2010, która na ławę oskarżonych zawiodła nie tylko byłego burmistrza Tomasza Sz., ale także odpowiedzialnego niegdyś za inwestycje w kcyńskim ratuszu Marka G., a także kierownika budowy, inspektora nadzoru i geodetę – to przyczyna finansowej zapaści.

Urząd marszałkowski domaga się od gminy zwrotu przekazanej dotacji w całości oraz 680 tys. zł odsetek. Do ratusza wpłynęło już wezwanie do zapłaty.

– Wynajęliśmy kancelarię prawną. Będziemy się odwoływać – poinformował nas wczoraj Piotr Hemmerling, obecny burmistrz Kcyni, który w procesie swego poprzednika jest oskarżycielem posiłkowym.

W kategorii: Aktualności | Skomentuj

Lista nierzetelnych kontrahentów

Podaję link :

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvwtxzMqXHXUdFBIS29yOGN1VHZzblhvcnVUT0VtWlE#gid=0

lista jest otwarta i w rzeczywistości każdy może ją edytować i zmieniać więc niewiele warta, ale coś na początek. Jeśli będzie odzew innych geodetów zrobimy sobie taką samą z dodatkowym numerem nip i zaokrągloną kwotą (jeśli ktoś poda). Strona będzie tylko do edycji członków SGG, a  może być również widoczna tylko dla nich w części szczegółowej a dla każdego tylko nazwa firmy, czekam na propozycje.

W kategorii: Aktualności, Zasady | Skomentuj

Nowości z PODGiK : dane przez internet

Otrzymałem info. (drogą oficjalną) iż nasz PODGiK przygotowuje się do takiej informatyzacji byśmy mogli korzystać z państwowych zasobów (zarządzanych przez Starostę) za pomocą internetu. Ma to być bezpłatna platforma (z osobistym hasłem dostępowym) świadczona przez firmę zewnętrzną.  Szczegóły (w tym wstępny zakres usług) w planowanym spotkaniu na przełomie sierpnia/września.

Gdzie tkwi haczyk: firma będzie pobierać profity jedynie za niektóre usługi. (może będzie to kartowanie za drobną opłatą – nie wiem).

Kto chce osobiście być poinformowany o spotkaniu to zapisy przyjmuję na swój główny adres mailowy.

W kategorii: Aktualności | Skomentuj